ĐHĐCĐ 2024 KienlongBank (KLB): Mục tiêu lợi nhuận đạt 800 tỷ đồng, không chia cổ tức

Đoàn Chi

Định hướng năm 2024, KienlongBank tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp để giản lược thủ tục, nâng cao chuyển đổi số để tiếp cận khách hàng.

Năm 2024, KienlongBank sẽ hướng đến việc hoàn thiện áp dụng chuẩn Basel III.
Năm 2024, KienlongBank sẽ hướng đến việc hoàn thiện áp dụng chuẩn Basel III.

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank - mã ck: KLB) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 theo hình thức trực tuyến.

Báo cáo tại Đại hội, ông Trần Ngọc Minh - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc KienlongBank cho biết, năm 2024 ngân hàng đặt mục tiêu thận trọng với tổng tài sản đạt 90.000 tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng được kỳ vọng đạt 60.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 800 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được duy trì ở mức cho phép dưới 3%.

Bên cạnh đó, KienlongBank dự kiến sẽ không chia cổ tức trong năm 2024 và chưa công bố thêm thông tin về kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10% đã trình ĐHĐCĐ năm ngoái.

Tính đến cuối năm 2023, tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Kienlongbank đạt hơn 718 tỷ đồng, tăng 5,4% so với năm trước và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, lợi nhuận riêng ngân hàng đạt 711 tỷ đồng, lợi nhuận công ty con là hơn 7 tỷ đồng. Lãi thuần từ các hoạt động dịch vụ năm 2023 tăng hơn 35%.

Tổng vốn huy động đạt 78.476 tỷ đồng, tăng 3,47% so với cuối năm 2022, trong đó tiền huy động từ các tổ chức kinh tế chiếm gần 77% tỷ trọng với mức tăng 15,6%. Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi của ngân hàng ở mức 68,2%; tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn là 23,26%, tỷ lệ an toàn vốn tối thiếu là 9,73%.

Trả lời cổ đông về lợi nhuận ấn tượng trong một số năm trở lại đây, Bà Trần Thị Thu Hằng - Chủ tịch HĐQT KienlongBank cho biết, đó là nỗ lực chung của cả tập thể Ban Lãnh đạo, CBNV, CTV qua nhiều thời kỳ. Sự nỗ lực đó đã giúp xây dựng một nền móng vững chắc, tạo đà cho sự phát triển vượt bậc của KienlongBank trong một vài năm trở lại đây.

Tuy nhiên, với tiềm lực và định hướng hiện tại, KienlongBank vẫn luôn xác định mọi thứ mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu. Ngân hàng cũng luôn chú trọng đến việc hoạt động kinh doanh hiệu quả trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Về định hướng phát triển tín dụng cũng như quản trị rủi ro, đại diện Ban Kiểm soát của ngân hàng cho biết, KienlongBank cũng sẽ đảm bảo việc tăng trưởng tín dụng phù hợp với các yêu cầu về thanh khoản theo quy định. Năm 2024, KienlongBank sẽ hướng đến việc hoàn thiện áp dụng chuẩn Basel III cũng như áp dụng các thông lệ quốc tế vào quản trị rủi ro.

Ngoài ra, ngân hàng tiếp tục tập trung phát triển các sản phẩm tín dụng phù hợp với từng loại hình, nhu cầu sản xuất kinh doanh, đồng thời hướng dòng vốn tín dụng dựa trên các danh mục phân loại Xanh; cho vay đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, các dự án nhà ở xã hội, nhà ở dành cho công nhân; cho vay lĩnh vực lâm, thuỷ sản… đồng thời kiểm soát chặt chẽ hoạt động cấp tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao.

Đồng thời, KienlongBank cũng tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM).

Tại Đại hội, cổ đông KienlongBank nhất trí thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027 nhằm tập trung tăng cường năng lực giám sát, quản trị, kiện toàn bộ máy nâng cao hơn nữa kết quả đáp ứng các thông lệ về quản trị theo các chuẩn mực hoạt động ngân hàng về ESG, làm tiền đề triển khai các giai đoạn nâng cao hơn.

Việc kiện toàn cơ cấu quản trị cũng giúp ngân hàng đẩy nhanh mục tiêu trở thành một ngân hàng số hiện đại, toàn diện vào năm 2025 cũng như sớm đáp ứng yêu cầu của Luật TCTD 2024 sắp có hiệu lực.

Tin Cùng Chuyên Mục