ĐHĐCĐ 2024 VietABank (VAB): Tăng vốn điều lệ thêm 2.106 tỷ đồng, chia cổ tức 39%

Đoàn Chi

Năm 2024, VietABank dự kiến tăng vốn điều lệ lên trên 7.500 tỷ đồng trên cơ sở phát hành cổ phiếu thưởng.

VietABank sẽ niêm yết mã cổ phiếu VAB trên sàn HoSE hoặc HNX trong năm 2024.
VietABank sẽ niêm yết mã cổ phiếu VAB trên sàn HoSE hoặc HNX trong năm 2024.

Mới đây, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á (VietABank – mã ck: VAB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

Tại Đại hội, VietABank thông qua kế hoạch kinh doanh 2024 với các chỉ tiêu dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 1.058 tỷ đồng, tăng 15,4% so với kết quả thực hiện năm 2023; tổng tài sản tăng 4,3%, lên gần 117.000 tỷ đồng.

Dư nợ tín dụng tăng 12,36%, lên 77.741 tỷ đồng; tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá dự kiến sẽ tăng 5,6%, lên 92.027 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%. Cuối năm 2023, tỷ lệ nợ xấu của VietABank ở mức 1,59%.

Kết thúc năm 2023, tổng tài sản của VietABank đạt 112.196 tỷ đồng, tăng 6,7% so với năm 2022. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 69.190 tỷ đồng, tăng 10,2% so với năm 2022. Tiền gửi khách hàng ở mức gần 87.181 tỷ đồng, tăng 23,9% so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 917 tỷ đồng.

Nhằm củng cố nguồn lực tài chính, gia tăng nguồn vốn trung và dài hạn để mở rộng mạng lưới, phát triển kinh doanh, ĐHĐCĐ VietABank thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm 2.106 tỷ đồng, tương đương 39% thông qua việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại chưa phân phối và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tính đến 31/12/2023.

Sau khi hoàn thành việc chia cổ tức, vốn điều lệ của VietABank dự kiến sẽ tăng lên hơn 7.505 tỷ đồng. Thời gian phát hành cổ phiếu được quyết định sau khi nhận được sự chấp thuận từ Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

Cũng tại Đại hội lần này, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thông qua kế hoạch niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành của ngân hàng (sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận) tại Sở giao dịch chứng khoán khi điều kiện thị trường thuận lợi, đúng trình tự, thủ tục của pháp luật.

Việc lựa chọn niêm yết trên HoSE hay HNX do HĐQT quyết định. Ngoài ra, HĐQT cũng được ủy quyền trong các công việc khác liên quan đến hoạt động niêm yết trên sàn.

Đồng thời, Đại hội cũng thông qua đơn từ nhiệm của ông Hoàng Vũ Tùng và bầu ông Trần Ngọc Hải vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát thay thế ông Tùng. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát của VietABank sau ĐHĐCĐ 2024 là 3 người.

Tin Cùng Chuyên Mục