Hiệp hội Ngân hàng đồng hành cùng sự phát triển của các tổ chức hội viên

Thành Trung

Đánh giá về vai trò của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (HHNH Việt Nam), ông Lê Quốc Ninh, Tổng Giám đốc Mcredit kiêm Chủ nhiệm CLB Tài chính tiêu dùng, cho rằng, những năm qua, HHNH Việt Nam đã không ngừng quan tâm, hỗ trợ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức hội viên, đồng hành cùng sự phát triển của các tổ chức hội viên.

Phóng viên (PV): Với vai trò là tổ chức hội viên của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Ông và Mcredit có những đánh giá như thế nào về hoạt động của Hiệp hội Ngân hàng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức hội viên trong những năm qua?

Ông Lê Quốc Ninh: Những năm qua, Hiệp hội Ngân hàng (HHNH) đã không ngừng quan tâm, hỗ trợ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức hội viên, đồng hành cùng sự phát triển của các tổ chức hội viên. HHNH đại diện chung cho cộng đồng các tổ chức hội viên, vì sự vận hành trôi chảy của quá trình kinh doanh và góp phần bảo đảm sự ổn định, an toàn của thị trường và của hệ thống các tổ chức tín dụng.

Đóng vai trò là cầu nối giữa các hội viên với các cơ quan Nhà nước, tổ chức khác, HHNH đã kịp thời nắm bắt, tổng hợp và chuyển tải những kiến nghị của các tổ chức hội viên đến các cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc cụ thể phát sinh trong quá trình hoạt động của các tổ chức hội viên như các vấn đề liên quan đến quy định về thuế, phí, lãi suất, tín dụng, trích lập dự phòng rủi ro, tỷ lệ bảo đảm an toàn vốn…

Hiệp hội đã tích cực và có trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, đặc biệt là Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)… cũng như tham gia góp ý nhiều văn bản pháp luật khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng, qua đó góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngân hàng, tài chính tiêu dùng.

HHNH Việt Nam cũng đã chú trọng hơn trong công tác truyền thông, qua đó giúp độc giả, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý Nhà nước hiểu rõ hơn, đúng hơn bản chất hoạt động của các tổ chức tín dụng. Đó cũng là cách góp phần nâng cao hiệu quả quảng bá hoạt động, sản phẩm - dịch vụ của các hội viên, đảm bảo quyền lợi của người dân, của khách hàng.

Hiệp hội Ngân hàng đồng hành cùng sự phát triển của các tổ chức hội viên - Ảnh 1

PV: Đâu là điểm ông ấn tượng nhất trong các mặt hoạt động của Hiệp hội Ngân hàng? Vì sao?

Ông Lê Quốc Ninh: Điều làm tôi ấn tượng nhất là trong thời gian qua là HHNH Việt Nam đã tích cực phối hợp cùng các cơ quan báo chí, truyền thông tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, diễn đàn giúp các tổ chức hội viên cập nhật, tiếp cận thông tin, kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm những vấn đề thời sự, vấn đề nóng, những xu thế mới đối với hoạt động ngân hàng và phi ngân hàng.

Đặc biệt trong bối cảnh thị trường tài chính tiêu dùng gặp nhiều khó khăn, những hội thảo do HHNH tổ chức cùng với ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu có uy tín… đã góp phần định hướng dư luận, giúp các nhà hoạch định chính sách, người dân hiểu rõ hơn về hoạt động tài chính tiêu dùng, chia sẻ những khó khăn và góp phần tháo gỡ những vướng mắc còn tồn đọng.

PV: Năm 2024, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam kỷ niệm 30 năm thành lập và hoạt động, ông có kỳ vọng như thế nào về các hoạt động của HHNH trong thời gian tới?

Ông Lê Quốc Ninh: Theo tôi, trong thời gian tới, HHNH cần phát huy hơn nữa vai trò cầu nối: Tổng hợp kịp thời các vướng mắc, ý kiến tham gia góp ý, phản biện của tổ chức hội viên và đề xuất các kiến nghị đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách về thông lệ và hoạt động ngân hàng. Kịp thời có các giải pháp cụ thể để tháo gỡ các vướng mắc trong hoạt động của các tổ chức hội viên. Đồng thời, hỗ trợ các tổ chức hội viên triển khai và thực thi có hiệu quả các chủ trương, chính sách, định hướng, điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, thiết thực cho các tổ chức hội viên, góp phần hỗ trợ hội viên hoạt động an toàn, hiệu quả. Tăng cường hiệu quả công tác truyền thông, làm cho xã hội hiểu hơn và chia sẻ về đặc thù hoạt động, vai trò, vị trí của hệ thống ngân hàng trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, đáp ứng sát, đúng, kịp thời nhu cầu của các tổ chức hội viên.

Xin trân trọng cảm ơn Ông!

Tin Cùng Chuyên Mục