Chính sách nhà ở

Cuối năm - Thời điểm vàng mua nhà ưu đãi

Cuối năm - Thời điểm vàng mua nhà ưu đãi

Cuối năm luôn là thời điểm vàng của thị trường bất động sản do nhu cầu mua nhà tăng cao. Theo đó, các chủ đầu tư đều tung ra nhiều chính sách ưu đãi đặc biệt đồng thời ngân hàng cũng đẩy mạnh chính sách hỗ trợ tài chính cho người mua nhà.