Chung cư tăng giá

Giá bất động sản sẽ sớm bật tăng trở lại?

Giá bất động sản sẽ sớm bật tăng trở lại?

Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản dự báo sẽ có sự thay đổi nhờ các chính sách mới được ban hành, do đó khó khăn sẽ qua nhanh và giá bất động sản sẽ sớm tăng trở lại.