Cơ sở dữ liệu quốc gia

Xây dựng, quản lý, kết nối và chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ

Xây dựng, quản lý, kết nối và chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ ...
Từ 31/3, các nhà mạng sẽ khóa SIM điện thoại có thông tin không chính xác

Từ 31/3, các nhà mạng sẽ khóa SIM điện thoại có thông tin không chính xác

Đại diện 3 nhà mạng hàng đầu Việt Nam là Viettel, VNPT, Mobifone đã báo cáo về tình hình chuẩn hóa thông tin thuê bao di động thời gian vừa qua.Theo đó, hiện tại chỉ tính riêng tại 3 nhà mạng này, có khoảng 3,5 triệu thuê bao di động chưa có thông tin chưa trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về ...