Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho Bamboo Airways

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho Bamboo Airways

Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì nghiên cứu báo cáo của doanh nghiệp, để xem xét, hỗ trợ, xử lý theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và quy định pháp luật nhằm phát triển hãng hàng không này.