Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei

Định hướng thực hành ESG tại Mcredit: Xuất phát từ thay đổi trong nhận thức

Định hướng thực hành ESG tại Mcredit: Xuất phát từ thay đổi trong nhận thức

Trong bối cảnh toàn thế giới đang thay đổi nhanh chóng, các công ty được kỳ vọng sẽ thích ứng với các chuẩn mực mới, trong đó có tiêu chuẩn về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG). Nhìn nhận ESG là cơ hội để phát triển bền vững, thay đổi nhận thức của nội bộ về ESG nhằm tích hợp bộ tiêu chuẩn này ...
Mcredit và VinFast ký kết hợp tác chiến lược

Mcredit và VinFast ký kết hợp tác chiến lược

Ngày 28/08/2023, Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại & Dịch vụ VinFast và Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit) đã ký kết thoả thuận hợp tác chiến lược nhằm cung cấp gói hỗ trợ tài chính cho khách hàng mua xe máy điện VinFast trên toàn quốc.
Mcredit đồng hành san sẻ cùng người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Mcredit đồng hành san sẻ cùng người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Trung thành với định vị người đồng hành bên khách hàng, Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit) coi hoạt động trách nhiệm xã hội là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển. Mcredit đã phối hợp với rất nhiều cơ quan đoàn thể trên cả nước thực hiện các chương trình trách nhiệm xã hội.