Công viên đầm sen

Công viên nước Đầm Sen lần đầu báo lỗ

Công viên nước Đầm Sen lần đầu báo lỗ

Hoạt động kinh doanh vui chơi giải trí của công ty phải tạm dừng từ ngày 17/3 đến hết ngày 9/5 trước tác động của dịch Covid-19 khiến kết quả kinh doanh tiêu cực.