Đại dịch Covid-19

Cập nhật tình hình sức khỏe các bệnh nhân Covid-19 tại Việt Nam

Cập nhật tình hình sức khỏe các bệnh nhân Covid-19 tại Việt Nam

Phần lớn bệnh nhân Covid-19 đang trong tình trạng sức khỏe diễn tiến tốt; Việt Nam kiên trì giải pháp phát hiện sớm để khoanh vùng, cách ly, giảm tối đa lây lan ra cộng đồng… Đó là những tín hiệu mừng liên quan đến diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam.