Đầu tư mạo hiểm

VinaCapital Ventures công bố kế hoạch cho quỹ đầu tư 100 triệu USD tiếp theo

VinaCapital Ventures công bố kế hoạch cho quỹ đầu tư 100 triệu USD tiếp theo

Quỹ đầu tư mới chủ yếu tập trung vào các công ty công nghệ đang trong giai doan tăng trưởng nhằm thúc đẩy các lĩnh vực chủ chốt của Việt Nam như tiêu dùng, tài chính, y tế, truyền thông và vận tải, đồng thời tìm kiếm cơ hội trong các lĩnh vực mới như nông nghiệp, giải pháp an toàn thực phẩm, ...