Doanh nghiệp viễn thông

Vi phạm quy định về bán SIM điện thoại, nhà mạng sẽ bị 'treo giò'

Vi phạm quy định về bán SIM điện thoại, nhà mạng sẽ bị 'treo giò'

Cục Viễn thông sẽ phối hợp với các Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các doanh nghiệp đặc biệt với việc phát triển thuê bao mới, báo cáo lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý nghiêm, bao gồm việc đề nghị đình chỉ hoạt động phát triển thuê bao ...