Đóng cửa vì dịch Covid-19

Tăng cường chống dịch ở sân bay

Tăng cường chống dịch ở sân bay

Ngay từ khi chưa có chỉ đạo về việc bắt buộc phải đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 16/3, việc nhắc nhở hành khách vẫn được tiến hành thường xuyên tại các sân bay.
Ngăn chặn người nhập cảnh vào Việt Nam

Ngăn chặn người nhập cảnh vào Việt Nam

Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 nhận định, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại các nước trên thế giới, vượt tầm kiểm soát. Do đó, cần triển khai các biện pháp ngăn chặn mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn nữa đối với người nhập cảnh vào Việt Nam.