Dự án đất đai

Chuyển công an xử lý Công ty Đất Xanh Long An

Chuyển công an xử lý Công ty Đất Xanh Long An

Chủ tịch UBND tỉnh Long An vừa ký kết luận thanh tra đối với dự án khu dân cư Đất Xanh, trong đó chỉ ra hàng loạt sai phạm của chủ đầu tư và các sở ban ngành liên quan.