Giao dịch

Masan và Bain Capital hoàn tất giao dịch 250 triệu USD

Masan và Bain Capital hoàn tất giao dịch 250 triệu USD

Khoản đầu tư 250 triệu USD từ Bain Capital sẽ tăng cường nguồn lực của Masan, giúp gia tăng thanh khoản để đáp ứng mọi nghĩa vụ tài chính, đồng thời mang lại sự linh hoạt cho công ty trong việc triển khai các sáng kiến chiến lược.