Kết quả kinh doanh quý 3

Masan MEATLife (MML) báo lãi quý III giảm

Masan MEATLife (MML) báo lãi quý III giảm

Mảng kinh doanh thịt mát có thương hiệu MEATDeli (không bao gồm trang trại, 3F Việt và thức ăn chăn nuôi) đạt lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông công ty dương lần đầu tiên vào quý III.