Kiểm toán Nhà nước

Quan điểm khác nhau về kiểm toán dự án PPP

Quan điểm khác nhau về kiểm toán dự án PPP

Theo Kiểm toán Nhà nước, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công - tư là đầu tư công cần được kiểm toán toàn bộ, trong khi Bộ Kế hoạch Đầu tư cho rằng chỉ kiểm toán đối với phần vốn của Nhà nước.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Tài chính phải đi trước để tạo sự phát triển…”

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Tài chính phải đi trước để tạo sự phát triển…”

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết ngành Tài chính chiều qua (9/11), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận những nỗ lực của ngành Tài chính để có được kết quả nổi bật trong năm 2018. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng đặc biệt lưu ý ngành Tài chính phải tiếp tục bứt phá trong năm 2019, phải cao hơn ...