Đình chỉ 4 kiểm toán viên Deloitte Việt Nam liên quan vụ ngân hàng SCB

An An

Bốn kiểm toán viên Deloitte Việt Nam bị đình chỉ tư cách kiểm toán là Phó tổng giám đốc Lê Đình Tứ, Phạm Hoài Nam và 2 kiểm toán viên khác là Đỗ Hồng Dương, Trần Văn Đặng.

Ngày 25/6, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định 681 đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, với 4 kiểm toán viên Deloitte Việt Nam. Danh sách bao gồm Phó Tổng giám đốc Lê Đình Tứ, Phạm Hoài Nam và hai kiểm toán viên khác là Đỗ Hồng Dương, Trần Văn Đặng.

Trong đó, hai kiểm toán viên Đỗ Hồng Dương, Trần Văn Đặng và Phó Tổng giám đốc Lê Đình Tứ là những nhân sự trực tiếp có tên trong hai báo cáo kiểm toán SCB trong hai năm 2018 và 2019. 

Theo quyết định của Ủy ban chứng khoán, các kiểm toán viên này sẽ không được ký báo cáo kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, gồm các công ty đại chúng, tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch, tổ chức chào bán chứng khoán ra công chúng, công ty chứng khoán... kể từ ngày 25/6/2024 đến hết ngày 31/12/2024. 

Deloitte là một trong 3 công ty kiểm toán, cùng với KPMG và Ernst & Young, thực hiện kiểm toán cho SCB trước khi bà Trương Mỹ Lan và nhà băng này bị điều tra.

Trong đó, EY Việt Nam kiểm toán cho ngân hàng này trong 5 năm, từ 2012 đến 2016. Sau đó, SCB đổi công ty kiểm toán sang Deloitte Việt Nam trong 3 năm, 2017-2019. Năm 2020, KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho ngân hàng này.

Trong gần 10 năm, ba hãng kiểm toán thuộc nhóm "Big 4" đều đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần với báo cáo tài chính của SCB và không cho thấy những điểm bất thường nào về tình hình tài chính của ngân hàng.

Khi vụ án được điều tra, tháng 10/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu SCB thuê tổ chức kiểm toán độc lập rà soát, đánh giá thực trạng tài chính, xác định giá trị thực của vốn điều lệ.

Tại thời điểm tháng 6/2021 - đợt kiểm toán soát xét gần nhất trước vụ án, ngân hàng này có lợi nhuận trước thuế 6 tháng hơn 450 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu gần 22.000 tỷ.

Theo báo cáo minh bạch cho năm tài chính 2023, tại Việt Nam, Deloitte mang về 568 tỷ đồng doanh thu, giảm mạnh so với mức hơn 1.000 tỷ đồng ghi nhận được vào năm 2022. 

Năm tài chính 2023, Deloitte tốn 537 tỷ đồng tiền chi phí vận hành, giảm 48% so với cùng kỳ. Với doanh thu sụt giảm gần một nửa năm 2023, lãi ròng của Deloitte giảm 58%, đạt gần 23 tỷ đồng. 

Tin Cùng Chuyên Mục