Chứng khoán Vietcap (VCI) thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn

Vân An

Thời gian thực hiện trong quý 3 hoặc quý 4/2024, sau khi có chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Sau khi hoàn tất đợt tăng vốn, vốn điều lệ của VCI sẽ được nâng từ 4.419 tỷ đồng lên 5.744,7 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán Vietcap (VCI) vừa ra quyết định thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thời gian thực hiện trong quý 3 hoặc quý 4/2024, sau khi có chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Cụ thể, HĐQT Vietcap thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần tư nguồn vốn chủ sở hữu, đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua. Theo đó, công ty sẽ phát hành 132,57 triệu cổ phiếu cổ phiếu thưởng cho cổ đông, tương đương 30% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn vốn thực hiện phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo BCTC kiểm toán năm 2023.

Sau khi hoàn tất đợt tăng vốn, vốn điều lệ của VCI sẽ được nâng từ 4.419 tỷ đồng lên 5.744,7 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2023, tổng lợi nhuận sau thuế, thặng dư vốn cổ phần và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của VCI đạt 1.388,5 tỷ đồng. Sau đợt phát hành, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của VCI sẽ giảm về còn 62,8 tỷ đồng.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tổ chức hồi đầu tháng 4 đã thông qua 3 phương án tăng vốn. Bên cạnh việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, VCI sẽ phát hành 4,4 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động với giá 12.000 đồng/CP. Giữa tháng 6/2024, Vietcap đã phân phối toàn bộ 4,4 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên của công ty, nâng vốn điều lệ lên 4.419 tỷ đồng như hiện nay. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Ngoài ra, VCI cũng sẽ chào bán riêng lẻ gần 144 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư trong và ngoài nước có năng lực tài chính, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2024, sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phát hành cổ phiếu thưởng.

Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2023 là 16.849 đồng/cp. Như vậy, Vietcap dự kiến thu về tối thiểu là 2.420 tỷ đồng nhằm bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và tự doanh.

Tin Cùng Chuyên Mục