Ngân hàng Phương Đông (OCB) được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 4.110 tỷ đồng

An Nam

Vốn điều lệ của OCB dự kiến tăng từ 20.548 tỷ đồng lên gần 24.658 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (mã ck: OCB) vừa có văn bản công bố thông tin đã nhận được công văn của Ngân hàng nhà nước về việc chấp thuận cho ngân hàng tăng vốn điều lệ tối đa thêm gần 4.110 tỷ đồng.

Hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội cổ đông thường niên 2024 thông qua trước đó.

Theo đó, OCB dự kiến phát hành gần 411 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 5:1, tương đương cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền, và cứ 1 quyền sẽ nhận được 1 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn sử dụng là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối luỹ kế đến ngày 31/12/2023, xác định theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

Thời gian thực hiện là trong năm 2024 căn cứ theo sự chấp thuận của NHNN và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của OCB dự kiến tăng từ 20.548 tỷ đồng lên gần 24.658 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, trong 3 tháng đầu năm, tổng thu thuần của OCB đạt 2.287 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó, đóng góp chính cho tăng trưởng đến từ thu nhập lãi thuần và hoạt động kinh doanh ngoại hối.

Thu nhập lãi thuần trong quý đạt 1.901 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ và chiếm 83,12% tổng thu thuần nhờ các chính sách ưu đãi lãi suất, hỗ trợ khách hàng và doanh nghiệp trong tiếp cận nguồn cung vốn.

Nguồn thu nhập ngoài lãi cũng tăng trưởng tốt với mức tăng 13,8% lên 386 tỷ đồng. Riêng lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 118 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ năm trước nhờ tận dụng cơ hội biến động mạnh của tỷ giá trong những tháng đầu năm.

Tổng kết quý I/2024, OCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.214 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước trong bối cảnh kinh tế vĩ mô tiếp tục biến động phức tạp.

OCB đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm nay đạt 6.885 tỷ đồng, tăng 66% so với năm trước. Mục tiêu đến cuối năm nay, tổng tài sản đạt 286.562 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm. Tổng huy động vốn thị trường 1 dự kiến đạt 197.346 tỷ đồng và tổng dư nợ thị trường 1 đạt 177.592 tỷ đồng, tăng lần lượt 17% và 20%.

Tin Cùng Chuyên Mục