Tăng vốn điều lệ

Lãi quý 1 giảm, Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CKG) đặt kế hoạch 2023 thận trọng, muốn tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỷ đồng

Lãi quý 1 giảm, Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CKG) đặt kế hoạch 2023 thận trọng, muốn tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỷ đồng

Tại Đại hội cổ đông, doanh nghiệp cũng dự kiến trình phương án phát hành tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỷ đồng để đảm bảo đối ứng vốn chủ sở hữu đối với các dự án đang và sẽ triển khai đảm bảo nguồn vốn sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trong thời điểm khó khăn về vốn tín dụng như hiện nay.
Tăng vốn điều lệ chỉ là liều thuốc giảm đau?

Tăng vốn điều lệ chỉ là liều thuốc giảm đau?

Quốc hội đã thông qua việc bổ sung vốn điều lệ cho Agribank, nhiều khả năng là 3.500 tỉ đồng. Ngân hàng thương mại mà Nhà nước là cổ đông chi phối gồm VietinBank, Vietcombank và BIDV cũng bị áp lực tăng vốn điều lệ để đáp ứng yêu cầu về chỉ số an toàn vốn, mấu chốt vấn đề lại nằm ở nợ xấu.
Vietcombank trình phát hành riêng lẻ tối đa 6,5% vốn

Vietcombank trình phát hành riêng lẻ tối đa 6,5% vốn

Ngân hàng lên kế hoạch phát hành 667,6 triệu cổ phiếu, trả cổ tức 2018. Cổ đông cũng xem xét phương án chào bán riêng lẻ tối đa hơn 241 triệu cổ phiếu, tương đương 6,5% vốn. Nếu tăng vốn thành công, Vietcombank dự kiến các chỉ tiêu lãi trước thuế, huy động và tín dụng tăng 10% trong năm 2020.