Tăng vốn điều lệ

Tăng vốn điều lệ chỉ là liều thuốc giảm đau?

Tăng vốn điều lệ chỉ là liều thuốc giảm đau?

Quốc hội đã thông qua việc bổ sung vốn điều lệ cho Agribank, nhiều khả năng là 3.500 tỉ đồng. Ngân hàng thương mại mà Nhà nước là cổ đông chi phối gồm VietinBank, Vietcombank và BIDV cũng bị áp lực tăng vốn điều lệ để đáp ứng yêu cầu về chỉ số an toàn vốn, mấu chốt vấn đề lại nằm ở nợ xấu.
Vietcombank trình phát hành riêng lẻ tối đa 6,5% vốn

Vietcombank trình phát hành riêng lẻ tối đa 6,5% vốn

Ngân hàng lên kế hoạch phát hành 667,6 triệu cổ phiếu, trả cổ tức 2018. Cổ đông cũng xem xét phương án chào bán riêng lẻ tối đa hơn 241 triệu cổ phiếu, tương đương 6,5% vốn. Nếu tăng vốn thành công, Vietcombank dự kiến các chỉ tiêu lãi trước thuế, huy động và tín dụng tăng 10% trong năm 2020.
Cán bộ nhân viên đồng lòng cùng NCB tăng vốn

Cán bộ nhân viên đồng lòng cùng NCB tăng vốn

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB, mã cổ phiếu: NVB) vừa công bố kết quả chào bán cổ phiếu của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên ngày 26/04/2019, tỷ lệ phát hành cho cán bộ nhân viên chiếm cao nhất, đạt gần 90%.