Lãi quý 1 giảm, Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CKG) đặt kế hoạch 2023 thận trọng, muốn tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỷ đồng

An Nhiên

Tại Đại hội cổ đông, doanh nghiệp cũng dự kiến trình phương án phát hành tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỷ đồng để đảm bảo đối ứng vốn chủ sở hữu đối với các dự án đang và sẽ triển khai đảm bảo nguồn vốn sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trong thời điểm khó khăn về vốn tín dụng như hiện nay.

Lãi quý 1 giảm, Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CKG) đặt kế hoạch 2023 thận trọng, muốn tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỷ đồng

CKG dự kiến tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỷ đồng

Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (mã CK: CKG) đã có thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023. Thời gian tổ chức dự kiến vào ngày 29 tháng 6 năm 2023.

Đồng thời, công ty cũng gửi tài liệu họp Đại hội cổ đông với những nội dung đáng chú ý.

Về định hướng phát triển năm 2023, ban lãnh đạo xác định năm nay được dự báo là một năm quyết định sống còn với các doanh nghiệp bất động sản khi nút thắt về dòng tiền vẫn chưa được tháo gỡ, kinh tế có dấu hiệu suy thoái thị trường bất động sản sụt giảm nghiêm trọng.

Tuy nhiên, có những tín hiệu tích cực từ các giải pháp tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh bền vững từ Nghị quyết 33/NQCP của chính phủ.

Trong đó, chú trọng phát triển phân khúc nhà ở xã hội sẽ định hướng cho thị trường bất động sản trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Nắm bắt được xu hướng tăng trưởng của ngành ban lãnh đạo đã đề xuất kết quả kinh doanh năm 2023 thận trọng với các chỉ tiêu, doanh thu dự kiến đạt 1.325 tỷ đồng, tương ứng tăng 1,3% so với thực hiện năm 2022.

Lợi nhuận trước thuế đạt 219 tỷ đồng tăng 3% so với thực hiện năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 175 tỷ đồng, tăng 3,3% so với thực hiện năm 2022. Đồng thời đóng góp vào ngân sách nhà nước 200 tỷ đồng.

Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2023
Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2023

Tại Đại hội cổ đông, doanh nghiệp cũng dự kiến trình phương án phát hành tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỷ đồng để đảm bảo đối ứng vốn chủ sở hữu đối với các dự án đang và sẽ triển khai đảm bảo nguồn vốn sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trong thời điểm khó khăn về vốn tín dụng như hiện nay.

Trước đó, ngày 5/6/2023, công ty đã có nghị quyết thông báo tạm dừng triển khai phương án chào bán 13,4 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Lý do là Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh kế hoạch tài chính cho phù hợp với tình hình thực tế phát triển của công ty trong năm 2023 2024.

Năm 2023, doanh nghiệp dự kiến đưa các dự án đã hoàn thiện vào khai thác kinh doanh. Tại thành phố Rạch Giá, dự kiến đưa vào khai thác dự án khu dân cư chợ nông sản trung tâm thương mại Rạch Giá, dự án tuyến dân cư đường số 2 phường Vĩnh Quang, dự án khu dân cư Bắc Vĩnh Quang, phường Vĩnh Quang giai đoạn 1.

Tại Phú Quốc, sẽ đưa vào khai thác dự án khu biệt thự cao cấp Phú Quốc Riverside Villas, dự án khu biệt thự cao cấp Búng Gội tại xã Cửu Dương thành phố Phú Quốc.

Đồng thời, tại Đại hội cổ đông, doanh nghiệp dự kiến trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 trong đó dự kiến chia cổ tức từ 8 đến 10%/ năm/ vốn điều lệ.

Lãi sau thuế sụt giảm hơn 20% trong quý 1/2023

Về kết quả kinh doanh, theo công bố Báo cáo tài chính doanh nghiệp quý 1/2023, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 251 tỷ đồng tăng 2,68% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt 79,4 tỷ tăng nhẹ 0,46% so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận 802 triệu giảm 57,53% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính ghi nhận 8,2 tỷ tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ này, doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ trong công ty liên kết lên tới 522 triệu đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng lên 13,69% so với cùng kỳ lên mức 37,9 tỷ đồng.

Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2023
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2023

Kết quả, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 33,5 tỷ đồng giảm 16,44% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 25,4 tỷ đồng giảm 21,49% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

Mục tiêu tài chính của doanh nghiệp năm 2023 là doanh thu đạt 1.325 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 175 tỷ. Như vậy, với kết quả đạt được của quý 1 năm 2023, doanh nghiệp đã đạt được 19% mục tiêu doanh thu và 15% mục tiêu lợi nhuận sau thuế của năm.

Tính đến thời điểm 31 tháng 3 năm 2023, doanh nghiệp ghi nhận tổng tài sản là 4.706 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,89% so với thời điểm đầu năm.

Trong đó khoản tiền và tương đương tiền ghi nhận 14 tỷ đồng giảm 78,83% so với thời điểm đầu năm đang ghi nhận là 67 tỷ đồng.

Khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 971 tỷ đồng tăng 4,28% so với thời điểm đầu năm. Khoản phải thu ngắn hạn này chiếm 20,6% so với tổng tài sản.

Lượng hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất với 59,2% trên tổng tài sản, đến thời điểm cuối quý 1 doanh nghiệp ghi nhận lượng hàng tồn kho giảm nhẹ 1% xuống còn 2.787 tỷ đồng.

Tài sản dài hạn tăng nhẹ 1,46% so với thời điểm đầu năm lên mức 928 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là tài sản cố định chiếm 277 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, doanh nghiệp ghi nhận nợ phải trả chiếm tới 75% trong tổng cơ cấu nguồn vốn, đến cuối quý 1 năm 2023 tổng nợ phải trả ghi nhận là 3.541 tỷ giảm nhẹ 1,9% so với thời điểm đầu năm.

Trong đó, các khoản nợ ngắn hạn ghi nhận 1.826 tỷ chiếm tỷ trọng 39% trên tổng nguồn vốn.

Các khoản nợ dài hạn ghi nhận giảm nhẹ 2,9% so với thời điểm đầu năm xuống còn 1.714 tỷ đồng. Các khoản nợ dài hạn chiếm tỷ trọng 36% trên tổng nguồn vốn của doanh nghiệp.

Về dòng tiền của doanh nghiệp, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận dương 53,7 tỷ trong khi cùng kỳ năm ngoái đang ghi nhận âm 36 tỷ đồng.

Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2023
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2023

Kết quả khả quan này đạt được chủ yếu là do doanh nghiệp đã giảm được các khoản phải thu mang về dòng tiền hơn 231 tỷ đồng. Đồng thời, lượng hàng tồn kho giảm xuống giúp doanh nghiệp đẩy dòng tiền lên 32 tỷ đồng. Thêm vào đó, số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp trong kỳ này chỉ là 571 triệu đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái doanh nghiệp phải nộp Ngân sách Nhà nước gần 20 tỷ đồng.

Dòng tiền lưu chuyển từ hoạt động đầu tư của doanh nghiệp ghi nhận âm 22,5 tỷ trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận là âm 68 tỷ đồng. Nguyên nhân đến từ việc cùng kỳ năm trước doanh nghiệp chi ra tới 67,8 tỷ đồng cho việc mua sắm và xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác trong khi kỳ này chỉ chi 19,7 tỷ đồng.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính ghi nhận âm 84 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước là dương 204 tỷ đồng. Nguyên nhân của sự chênh lệch này xuất phát từ tiền thu từ phát hành cổ phiếu nhận góp vốn của chủ sở hữu trong kỳ này chỉ ghi nhận 3,4 tỷ trong khi kỳ trước doanh nghiệp ghi nhận là 483,2 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục