Kinh doanh quý 1/2023 giảm sút cùng nợ xấu tăng nhẹ, LPBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 28.000 tỷ đồng

An Nhiên

Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp nhận thông qua việc tăng vốn điều lệ thêm gần 11.400 tỷ đồng cho Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank).

Kinh doanh quý 1/2023 giảm sút cùng nợ xấu tăng nhẹ, LPBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 28.000 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ

Theo đó, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) được chấp nhận tăng vốn điều lệ thêm gần 11.400 tỷ đồng.

Việc tăng vốn điều lệ sẽ được thực hiện dưới hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022; Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Ngân hàng – ESOP theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của LPBank thông qua.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt đã thông qua Nghị Quyết về việc triển khai Phương án tăng vốn điều lệ 2023.

Cụ thể, LPBank sẽ phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 19% là 3.285 tỷ đồng (tương đương 328 triệu cổ phiếu); Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 5.000 tỷ đồng (tương đương 500 triệu cổ phiếu).

Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài là 3.000 tỷ đồng (tương đương 300 triệu cổ phiếu) và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động là 100 tỷ đồng (tương đương 10 triệu cổ phiếu).

LPBank hiện có vốn điều lệ 17.291 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành các đợt phát hành, vốn điều lệ ngân hàng dự kiến tăng lên mức 28.676 tỷ đồng.

Năm 2023, LPBank lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 6.000 tỷ đồng, tăng 310 tỷ so với năm 2022, tức tăng trưởng 5,4%.

Tổng tài sản dự kiến đạt 375.000 tỷ đồng, tăng 14,4%; Huy động thị trường 1 đạt 295.740 tỷ đồng, tăng 17,8%; Tín dụng thị trường 1 đạt 273.490 tỷ đồng, tăng 16%. Kế hoạch tăng trưởng tín dụng có thể được điều chỉnh phụ thuộc vào giới hạn tăng trưởng theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước.

Nguồn: Tài liệu họp ĐHCĐ 2023
Nguồn: Tài liệu họp ĐHCĐ 2023

Kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1/2023

LPBank đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023 với thu nhập lãi và các khoản phải thu nhập tương tự tăng 30,87% so với cùng kỳ đạt mức 7.598 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí trả lãi và các chi phí tương tự lại tăng nhanh hơn với mức 64,63% so với cùng kỳ lên mức 4.824 tỷ đồng.

Nguồn: Báo cáo tài chính Quý 1/2023
Nguồn: Báo cáo tài chính Quý 1/2023

Chiều ngược lại, hoạt động kinh doanh ngoại hối thu được khoản lãi gần 145 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 14,5 tỷ đồng. Trong khi đó, hoạt động khác ghi nhận khoản lỗ gần 12 tỷ đồng, cùng kỳ có lãi hơn 191 tỷ đồng. Lãi từ dịch vụ cũng tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ đạt 226 tỷ.

Nguồn: Báo cáo tài chính Quý 1/2023
Nguồn: Báo cáo tài chính Quý 1/2023

Mặt khác, Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 28,2% so với cùng kỳ xuống mức 224 tỷ.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế nhà băng này vẫn giảm 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 1.566 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.243 tỷ đồng, cũng giảm 12% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, hết Quý 1/2023 LPBank đã hoàn thành 21% kế hoạch thu nhập lãi thuần và 26% kế hoạch lợi nhuận trước và sau thuế của năm.

Giải trình về sự biến động của lợi nhuận sau thuế Quý 1/2023 LPBank cho hay nguyên nhân đến từ tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, do đó đã tác động đến hoạt động kinh doanh của nhiều các nhân và doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực kinh tế trong đó có ngành ngân hàng.

Đồng thời, thực hiện theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước, LPBank triển khai các chính sách, gói hỗ trợ lãi suất vay cho khách hàng. Trong bối cảnh lãi suất đầu vào huy động tăng cao nên ảnh hưởng một phần đến biên lãi ròng (NIM). Do vậy, thu nhập lãi của Ngân hàng giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng nợ xấu nội bảng của nhà băng này tại thời điểm cuối quý 1 tăng nhẹ 2,8% so với cùng kỳ lên mức 3.521 tỷ. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng cũng sụt giảm nhẹ xuống mức 1,45% cùng kỳ là 1,46%.

Nguồn: Báo cáo tài chính Quý 1/2023
Nguồn: Báo cáo tài chính Quý 1/2023

Nợ xấu nội bảng của LPBank cũng có sự dịch chuyển từ nhóm nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn sang nợ dưới tiêu chuẩn.

Nợ nghi ngờ giảm 16,48% so với cùng kỳ xuống còn 839 tỷ đồng, nợ có khả năng mất vốn giảm 15,75% so với cùng kỳ xuống còn 1.139 tỷ đồng. Nợ dưới tiêu chuẩn tăng 44,26% so với cùng kỳ lên mức 1.543 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 1, tổng tài sản của LPBank đạt gần 337.196 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,88% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giảm đến hơn 61% xuống còn 4.043 tỷ đồng; Cho vay và cho thuê tài chính khách hàng tăng 3,28% lên mức 238.205 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tiền gửi khách hàng tăng 5,3% so với đầu năm lên mức 227.283 tỷ đồng; Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác giảm 33,4% xuống còn 26.405 tỷ đồng,... Phát hành giấy tờ có giá tăng 29,2% lên mức 45.301 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục