LienVietPostBank (LPB) được chấp thuận tăng vốn điều lệ

Lam Lê

Vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ mức 15.035 tỷ đồng lên 20.291 tỷ đồng, tương đương mức tăng 35%.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản số 7266/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank, mã CK: LPB).

LienVietPostBank (LPB) được chấp thuận tăng vốn điều lệ - Ảnh 1

Theo đó, NHNN chấp thuận việc LienVietPostBank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 5.255 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 tối đa là 2.255 tỷ đồng và phát hành cho cổ đông hiện hữu tối đa 3.000 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của LienVietPostBank thông qua tại Nghị quyết ngày 28/4/2022 và Hội đồng quản trị LienVietPostBank thông qua tại Nghị quyết số 515/2022/NQ-HĐQT ngày 26/9/2022.

Như vậy, sau khi hoàn thành các đợt phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ mức 15.035 tỷ đồng lên 20.291 tỷ đồng, tương đương mức tăng 35%.

LienVietPostBank có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật; Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, LienVietPostBank thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (đã được sửa đổi, bổ sung).

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký.

Tin Cùng Chuyên Mục