LienVietPostBank lãi trước thuế 9 tháng hơn 2.800 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ

Quỳnh Chi

Ngân hàng tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro tới 176% so với cùng kỳ lên 887 tỷ đồng nhưng lợi nhuận trước thuế sau khi trích lập vẫn tăng 61% so với cùng kỳ, đạt 2.802 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank – mã CK: LPB) đã công bố báo cáo tài chính quý III/2021 với lợi nhuận trước thuế 766 tỷ đồng, tăng 3,9% so với cùng kỳ.

Nhiều mảng kinh doanh của ngân hàng tăng trưởng cao trong 9 tháng đầu năm. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 6.312 tỷ đồng, tăng 33,8% so với cùng kỳ; lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 52,9% đạt 546 tỷ đồng; lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 86% đạt 119,6 tỷ đồng.

Hoạt động mua bán chứng khoán cũng khả quan hơn, có lãi 7 tỷ trong khi cùng kỳ lỗ 62 tỷ. Tuy nhiên, lãi từ hoạt động khác lại giảm mạnh 75,3% xuống còn 30,4 tỷ đồng.

Tổng thu nhập hoạt động của LienVietPostBank trong 9 tháng đầu năm đạt 7.015 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng nhẹ hơn, tăng 6,1% lên 3.326 tỷ đồng nên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 3.690 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ.

Nhà băng này tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro tới 176% so với cùng kỳ lên 887 tỷ đồng nhưng lợi nhuận trước thuế sau khi trích lập vẫn tăng 61% so với cùng kỳ, đạt 2.802 tỷ đồng.

Thời điểm 30/9/2021, tổng tài sản của LienVietPostBank đạt 254.622 tỷ đồng, tăng 5,1% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 10,7% đạt 193.096 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 2,5% đạt 178.842 tỷ đồng. Nợ xấu của ngân hàng tăng 255 tỷ đồng, tương đương tăng 10,1% so với đầu năm lên 2.782 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng là 1,42%.

Tin Cùng Chuyên Mục