LPBank (LPB) công bố thông tin cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ

Đoàn Chi

Việc công bố thông tin khi Luật Các tổ chức tín dụng mới đi vào hiệu lực cũng là một trong những chủ đề được cổ đông LPBank quan tâm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tổ chức vào tháng 4 vừa qua.

LPBank (LPB) công bố thông tin cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ

Mới đây, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank – mã ck: LPB) có thông báo về việc thực hiện nghĩa vụ cung cấp, công bố thông tin của cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên.

Căn cứ khoản 2 Điều 49 Luật Các tổ chức tín dụng có hiệu lực từ 1/7/2024, LPBank thông báo cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên phải cung cấp các thông tin về họ và tên; số định danh cá nhân; quốc tích, số hộ chiếu đối với cổ đông là người nước ngoài; số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương đương của cổ đông là tổ chức.

Cổ đông sở hữu trên 1% cũng phải công bố thông tin về người có liên quan, cũng như tỷ lệ sở hữu cổ phần của người có liên quan tại LPBank.

Theo quy định, cổ đông gửi LPBank văn bản cung cấp thông tin lần đầu và khi có các thay đổi thông tin trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh hoặc có thay đổi thông tin.

Trước đó tại ĐHĐCĐ 2024, Phó Chủ tịch HĐQT Bùi Thái Hà cho biết, ngay tại thời điểm Ngân hàng Nhà nước gửi dự thảo cho các ngân hàng thương mại cổ phần đóng góp ý kiến sửa đổi Luật các tổ chức tín dụng, LPBank đã chủ động rà soát các quy định, quy trình về công bố thông tin liên quan đến HĐQT, ban kiểm soát cũng như ban điều hành.

Ngay sau đó, LPB đã lập tức điều chỉnh, chỉnh sửa để phù hợp với các quy định của Luật các tổ chức tín dụng có hiệu lực từ ngày 1/7/2024. Đối với các cổ đông, ngân hàng sẽ thông báo, hướng dẫn trong tháng 4, đảm bảo đến ngày 1/7 sẽ thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Về cơ cấu sở hữu, theo danh sách chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên ngày 15/2/2024, tổng số cổ đông có quyền dự họp là hơn 37.178 cổ đông.

Đại hội vừa qua có sự tham dự của 138 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho 2,2 tỷ cổ phần, tương đương 86,32% vốn điều lệ của LPBank.

Cơ cấu sở hữu của LPBank cũng có nhiều biến động trong thời gian gần đây. Thống kê của Mekong ASEAN từ SSI Iboard cho thấy, tính từ đầu tháng 5 đến cuối tháng 6, có 1,23 tỷ cổ phiếu LPB được giao dịch thỏa thuận trong vòng 39 phiên giao dịch liên tiếp với tổng giá trị hơn 28.000 tỷ đồng.

Khối lượng cổ phiếu LPB được giao dịch thỏa thuận trong 2 tháng qua tương đương xấp xỉ 48% vốn điều lệ ngân hàng này.

 

Ngày 18/01/2024, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Các tổ chức tín dụng.

Theo đánh giá của nhiều tổ chức, chuyên gia tài chính, việc thông qua Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) giúp gia tăng mức độ an toàn của hệ thống tổ chức tín dụng với các quy định phòng ngừa rủi ro tăng cường hơn, đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ nhân sự quản lý, điều hành của tổ chức tín dụng, ngăn ngừa tình trạng sở hữu chéo, chi phối tổ chức tín dụng.

So với Luật Các tổ chức tín dụng hiện hành, Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 có sự gia tăng về số lượng chương và điều luật. Nếu như Luật Các tổ chức tín dụng hiện hành chỉ gói gọn trong 10 chương với 163 điều luật thì Luật Các tổ chức tín dụng 2024 đã được nâng lên thành 15 chương với 210 điều luật.

Trong đó, quy định mới về nghĩa vụ cung cấp thông tin của cổ đông của tổ chức tín dụng được nhiều người đặc biệt quan tâm (Điều 49, Luật Các tổ chức tín dụng 2024).

Theo đó, cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ phải công khai thông tin. Cụ thể, cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên của tổ chức tín dụng phải cung cấp cho tổ chức tín dụng các thông tin gồm: Họ và tên; số định danh cá nhân; quốc tịch, số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp của cổ đông là người nước ngoài; số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương đương của cổ đông là tổ chức; ngày cấp, nơi cấp của giấy tờ này; thông tin về người có liên quan; số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần của mình tại tổ chức tín dụng đó; số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần của người có liên quan của mình tại tổ chức tín dụng đó.

Tin Cùng Chuyên Mục