Luật đấu giá tài sản

Thẩm định Luật Đấu giá tài sản: Nhiều nội dung sửa đổi có tính cải cách

Thẩm định Luật Đấu giá tài sản: Nhiều nội dung sửa đổi có tính cải cách

Sáng nay - 28/6, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã chủ trì phiên họp Hội đồng thẩm định Luật đấu giá tài sản. Thứ trưởng thể hiện sự đồng tình về việc cần phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động đấu giá theo lộ trình phù hợp, đồng thời, quy định ...
Tài sản đặc thù cần có trình tự, thủ tục đấu giá riêng

Tài sản đặc thù cần có trình tự, thủ tục đấu giá riêng

Đây là một trong những đề xuất được nêu lên tại phiên họp lần thứ nhất của Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Đấu giá tài sản diễn ra sáng 1/6 với sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi.
Bảo đảm sự công khai, minh bạch trong đấu giá tài sản công

Bảo đảm sự công khai, minh bạch trong đấu giá tài sản công

“Cần quy định cụ thể về việc cơ quan quản lý nhà nước đối với tài sản công được đem bán đấu giá phải có trách nhiệm tham gia vào hoạt động bán đấu giá để bảo đảm lợi ích của nhà nước” - Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh trong buổi họp thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều ...