Lưu Trung Thái

Sôi động ĐHĐCĐ Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank) 2023: Chuyển giao chào mừng tân Chủ tịch Lưu Trung Thái, cổ đông bức xúc chất vấn hàng loạt câu hỏi

Sôi động ĐHĐCĐ Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank) 2023: Chuyển giao chào mừng tân Chủ tịch Lưu Trung Thái, cổ đông bức xúc chất vấn hàng loạt câu hỏi

Phiên họp thường niên mới đây của Ngân hàng Quân Đội (MBB) đánh dấu sự chuyển giao ở vị trí lãnh đạo cao nhất của nhà băng này. Nhưng cùng với đó là sự bức xúc của các cổ đông với hàng loạt thắc mắc về vấn đề dư nợ cho các đại gia bất động sản, cổ tức, việc chuyển giao bắt buộc hay bảo hiểm.