MBB

Ngân hàng MB (MBB) có Tân Tổng giám đốc

Ngân hàng MB (MBB) có Tân Tổng giám đốc

Kể từ ngày 18/5/2023, ông Phạm Như Ánh, Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành chính thức được bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội.