Nhà Thủ Đức

Nhà Thủ Đức (TDH) bị cưỡng chế gần 91 tỷ đồng tiền thuế

Nhà Thủ Đức (TDH) bị cưỡng chế gần 91 tỷ đồng tiền thuế

Lượng tiền mặt của Nhà Thủ Đức vào thời điểm cuối năm 2022 chỉ còn vỏn vẹn 2,8 tỷ đồng. Con số này giảm mạnh kể từ thời điểm Cục Thuế TP. HCM cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế đối với công ty bằng cách trích tiền từ tài khoản tại ngân hàng hơn 74 tỷ đồng hồi cuối quý 3 - đầu ...