Pacific Airlines

Pacific Airlines có CEO mới

Pacific Airlines có CEO mới

Ông Đinh Văn Tuấn sinh năm 1970, trước đó đảm nhận vị trí Giám đốc Trung tâm điều hành khai thác của Vietnam Airlines.