Phản ánh tin nhắn rác

Một số chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 3/2022

Một số chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 3/2022

Thay đổi quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất; hướng dẫn người dùng phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác; kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện…là một số chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 3/2022 (từ ngày 1 - 10/3/2022).