Quảng cáo trực tuyến

YouTube làm khó người dùng chặn quảng cáo

YouTube làm khó người dùng chặn quảng cáo

Để thúc đẩy lượng người đăng ký YouTube Premium, một thông báo với thời gian chờ được áp dụng với những người dùng sử dụng phần mềm chặn quảng cáo, gây khó chịu trong quá trình sử dụng.