Quỹ bảo hiểm xã hội

Nghỉ việc không lương, có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Nghỉ việc không lương, có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Bạn đọc có địa chỉ email uyen...@gmail.com hỏi: Tôi công tác tại công ty từ 12/2005 đến nay, tôi xin nghỉ không lương từ 01/05/2019 đến 01/12/2019. Tôi muốn hỏi trong thời gian tôi nghỉ không lương từ 01/05/2019 đến 01/12/2019, tôi có được nhận bảo hiểm thất nghiệp (BH thất nghiệp) không?