728.000 tỷ đồng Quỹ bảo hiểm xã hội đang được đầu tư như thế nào?

Hà Giang

(Doanhnhan.vn) - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đầu tư vào trái phiếu chính phủ và các ngân hàng thương mại.

Kiểm toán Nhà nước vừa công bố kết quả kiểm toán quỹ bảo hiểm xã hội năm 2018, cho thấy có hơn 14,7 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng 6,6% so với cùng kỳ. Theo Kiểm toán Nhà nước, số thu bảo hiểm xã hội năm 2018 khoảng 223.000 tỷ đồng. 

728.000 tỷ đồng Quỹ bảo hiểm xã hội đang được đầu tư như thế nào? - Ảnh 1

 

Đến cuối năm 2018, tổng số dư đầu tư 3 quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đạt hơn 728.000 tỷ đồng, tương đương 31 tỷ USD.

Khoản thu trên đang được Bảo hiểm Xã hội đầu tư vào trái phiếu chính phủ khoảng 620.800 tỷ đồng, đầu tư vào các ngân hàng thương mại 107.200 tỷ đồng.

Đối với khoản đầu tư vào các ngân hàng thương mại để lấy lãi, Bảo hiểm Xã hội mua trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi 13.000 tỷ đồng. 94.000 tỷ đồng được gửi tiền tại 5 ngân hàng thương mại. 

Năm 2018, số lãi dự thu từ hoạt động đầu tư của Bảo hiểm Xã hội khoảng 42.700 tỷ đồng. Cơ quan Kiểm toán nhận định Bảo hiểm Xã hội đã đầu tư và phân bổ lãi đầu tư đúng quy định, đảm bảo an toàn và tăng trưởng của quỹ. 

Tuy vậy, Bảo hiểm Xã hội cũng gặp rủi ro khi sử dụng quỹ để đầu tư tài chính. Dẫn chứng được cơ quan kiểm toán nêu ra là khoàn đầu tư vào Công ty cho thuê tài chính ALC II - Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn. ALC II tuyên bố phá sản vào tháng 7/2018 song vẫn nợ Bảo hiểm Xã hội hơn 1.600 tỷ đồng.

Năm 2018, số lượng người hưởng bảo hiểm xã hội hằng tháng khoảng 1,91 triệu người, tăng khoảng 107.000 người so với năm trước, với tổng tiền chi  khoảng 155.800 tỷ đồng. 

Số dư quỹ bảo hiểm xã hội tính đến cuối năm 2018 khoảng 637.600 tỷ đồng, tăng 18,47% so với năm trước. Kiểm toán Nhà nước cũng cho biết về khả năng cân đối Quỹ Bảo hiểm xã hội. Trong đó, Quỹ hưu trí và tử tuất đến cuối năm 2018 kết dư 581.994 tỷ đồng. Dự báo đến năm 2032 quỹ bắt đầu bội chi và đến năm 2049 kết dư Quỹ cuối năm bắt đầu âm.

Quỹ ốm đau và thai sản đến cuối năm 2018 kết dư 13.815 tỷ đồng. Dự báo đến năm 2026 con số kết dư bắt đầu âm. Riêng Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được dự báo tương đối ổn định. 

Theo Kiểm toán Nhà nước, tình trạng nợ đọng, chậm đóng các quỹ bảo hiểm còn xảy ra ở hầu hết các tỉnh, thành phố. Đến hết năm 2018 các doanh nghiệp nợ khoảng 10.100 tỷ đồng tiền bảo hiểm.

Tin Cùng Chuyên Mục