Sở giao thông vận tải

Công khai thông tin các Chủ tịch quận, huyện, phường,... để xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Công khai thông tin các Chủ tịch quận, huyện, phường,... để xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao Văn phòng UBND thành phố, Chánh Văn phòng UBND thành phố - Người phát ngôn của UBND thành phố Hà Nội công khai thông tin các Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã; chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn để xảy ra nhiều vi phạm về trật tự hè phố, lòng đường trên địa bàn ...