Công khai thông tin các Chủ tịch quận, huyện, phường,... để xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao Văn phòng UBND thành phố, Chánh Văn phòng UBND thành phố - Người phát ngôn của UBND thành phố Hà Nội công khai thông tin các Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã; chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn để xảy ra nhiều vi phạm về trật tự hè phố, lòng đường trên địa bàn tại các cuộc họp báo của UBND thành phố hằng tháng.

Tăng cường kiểm tra, quản lý sử dụng hè phố, lòng đường

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Văn bản tăng cường kiểm tra, quản lý sử dụng hè phố, lòng đường.

Để chấn chỉnh tình trạng vi phạm, lập lại trật tự, kỷ cương đô thị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm hè phố, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, để vật liệu xây dựng không đúng quy định; tháo dỡ mái che, mái vẩy, bục bệ làm cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị; kiểm tra, xử lý nghiêm các điểm trông giữ phương tiện trái phép, không đúng quy định, gây cản trở giao thông.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các địa phương rà soát, sắp xếp chỗ để xe đạp, xe máy trên hè phố của các hộ gia đình, cá nhân để không làm cản trở giao thông, dành diện tích hè phố cho người đi bộ; 

Yêu cầu các chủ hộ kinh doanh, nhà hàng, doanh nghiệp trên địa bàn phải bố trí, sắp xếp khu vực dừng đỗ, trông giữ phương tiện đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng và cán bộ, công nhân viên, người lao động trong đơn vị, không lấn chiếm hè phố, lòng đường làm nơi đỗ xe, trông giữ phương tiện trái quy định.

Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, bảo đảm đường thông, hè thoáng

Công an thành phố, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã: Tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm lấn chiếm hè phố, lòng đường, các trường hợp đỗ xe, trông giữ xe ô tô, xe máy không đúng quy định, đặc biệt là trên các tuyến phố, khu vực điểm nóng về ùn tắc giao thông;

Có biện pháp xử lý kiên quyết, kịp thời đối với các trường hợp cố tình vi phạm; rà soát, sắp xếp các điểm trông giữ phương tiện, chỗ để xe trên hè phố, dưới lòng đường theo đúng quy định, đảm bảo đường thông, hè thoáng, không làm cản trở việc đi lại của người dân và các phương tiện tham gia giao thông.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành thành phố liên quan xây dựng kế hoạch, phân công tổ chức thực hiện, rà soát các điều kiện chuẩn bị cho công tác sắp xếp, lập lại trật tự hè phố, lòng đường và kiểm tra, xử lý các vi phạm; hoàn thành trước ngày 20/3/2023. 

Tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, thường xuyên duy trì lập lại trật tự hè phố, lòng đường kể từ ngày 21/3/2023. 

Báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố (trước ngày 2 hằng tháng qua Công an thành phố để tổng hợp).

UBND thành phố Hà Nội giao Công an thành phố - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 197 thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Văn phòng UBND thành phố theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố; 

Kịp thời phát hiện, thông tin đến chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã những trường hợp vi phạm về trật tự hè phố, lòng đường để xử lý và phối hợp xử lý theo thẩm quyền; 

Thiết lập đường dây nóng, kênh thông tin (như ứng dụng Zalo…) để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ảnh, kiến nghị của người dân, các cơ quan báo chí về các hành vi vi phạm;

Duy trì lực lượng thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các quận, huyện, thị xã và kịp thời phối hợp xử lý các vi phạm khi cần thiết.

Định kỳ ngày 5 hằng tháng, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Thành ủy, UBND thành phố, trong đó nêu rõ các địa bàn còn nhiều vi phạm. 

Công khai thông tin các Chủ tịch để xảy ra nhiều vi phạm về trật tự hè phố, lòng đường trên địa bàn

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng giao Văn phòng UBND thành phố, Chánh Văn phòng UBND thành phố - Người phát ngôn của UBND thành phố Hà Nội công khai thông tin các chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã; chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn để xảy ra nhiều vi phạm về trật tự hè phố, lòng đường trên địa bàn tại các cuộc họp báo của UBND thành phố hằng tháng.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, UBND các quận, huyện, thị xã và các sở, ngành thành phố kịp thời thông tin, báo cáo, đề xuất đến Công an thành phố để được hướng dẫn giải quyết theo quy định; báo cáo UBND thành phố nội dung vượt thẩm quyền.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành thành phố xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý đô thị năm 2023; tập trung chỉ đạo các phòng, ban, lực lượng chức năng, UBND các phường, xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện; duy trì, tạo lập được nếp sống văn minh đô thị “Dành hè phố cho người đi bộ”.

Tin Cùng Chuyên Mục