Tập đoàn EVN

“Mệt” vì thừa điện

“Mệt” vì thừa điện

Nói về thực trạng phát triển điện mặt trời hiện nay, ông Dương Quang Thành, Chủ tịch EVN chia sẻ về nỗi bất an của các nhà đầu tư khi đầu tư vào điện mặt trời.