EVNGENCO3 (PGV) dự chi hơn 1.000 tỷ đồng trả cổ tức đợt 1/2023

Linh An

Là cổ đông lớn nhất của PGV, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dự kiến thu về khoảng 1.031 tỷ đồng.

Ngày 29/12 tới, Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần (EVNGENCO3 - mã ck: PGV) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền. Điều đó đồng nghĩa ngày 28/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền. 

Tỷ lệ chi trả là 6,66%, tương ứng sở hữu mỗi cổ phiếu nhận về 660 đồng. 

Với 1,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng giá trị chi trả dự kiến là hơn 748 tỷ đồng.

Tổng công ty Phát điện 3 cũng đang lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về kế hoạch chia thêm cổ tức từ nguồn hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển. EVNGENCO3 dự kiến chi bằng tiền với tỷ lệ 2,6%, tương đương với tổng số tiền là 292 tỷ đồng. Thời gian chốt danh sách cổ đông cũng trùng với đợt cổ tức đợt 1/2023 nói trên.

Như vậy, tổng số tiền EVNGENCO3 dự kiến cần chi là 1.040 tỷ đồng. Ngày thanh toán tiền cổ tức cho cổ đông dự kiến là 4/3/2024.

Cổ đông lớn nhất của PGV là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) với tỷ lệ 99,19%. Như vậy, trong đợt trả cổ tức này, EVN dự kiến thu về gần 1.031 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, tính trong 10 tháng đầu năm 2023, công ty ước sản lượng điện đạt 25,3 tỷ kWh, tương đương 92,92% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 79% kế hoạch năm 2023.EVNGENCO3 (PGV) dự chi hơn 1.000 tỷ đồng trả cổ tức đợt 1/2023 - Ảnh 1

Các nhà máy thuỷ điện tiếp tục huy động cao theo lưu lượng nước về do tình hình thuỷ văn thuận lợi. Các nhà máy điện than và nhà máy điện khí huy động theo nhu cầu của hệ thống.

EVNGENCO3 (PGV) dự chi hơn 1.000 tỷ đồng trả cổ tức đợt 1/2023 - Ảnh 2

Tổng doanh thu sản xuất điện công ty mẹ 10 tháng đầu năm ước đạt 38.226 tỷ đồng, bằng 101% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, nhà máy điện Phú Mỹ đóng góp tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu doanh thu sản xuất điện với 39%, tiếp đến là nhà máy điện Vĩnh Tân (30%), Mông Dương (26%) và Nhà máy thủy điện Buôn Kuốp (5%).

Tin Cùng Chuyên Mục