Nợ phải trả EVNFinance gấp gần 10 lần vốn chủ sở hữu trong nửa đầu năm 2023

Linh Anh

Trong nửa đầu năm 2023, EVN Finance ghi nhận lợi nhuận sau thuế 160 tỷ đồng, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Theo thông tin của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVNFinance, mã ck: EVF) vừa công bố thông tin tình hình tài chính nửa đầu năm 2023.

Cụ thể, tính đến ngày 30/6/2023, EVN Finance ghi nhận vốn chủ sở hữu là 4.406,1 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. 

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tính tới ngày 30/6/2023 là 9,7 lần, tương đương nợ phải trả vào khoảng 42.739,2 tỷ đồng. Trong khi đó, ở cùng kỳ năm ngoái, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 7,73 lần.

Nợ phải trả EVNFinance gấp gần 10 lần vốn chủ sở hữu trong nửa đầu năm 2023  - Ảnh 1

Trong nửa đầu năm 2023, EVN Finance ghi nhận lợi nhuận sau thuế 160 tỷ đồng, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Bên cạnh báo cáo về tình hình tài chính, EVN Finance cũng ra báo cáo về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/6/2023. Báo cáo cho biết, công ty đã thu được 1.825 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu, và sử dụng 1.825 tỷ đồng, trong đó EVF dùng 162,2 tỷ đồng cho hoạt động cho vay và 1.562,7 tỷ đồng dành cho hoạt động đầu tư.

Nợ phải trả EVNFinance gấp gần 10 lần vốn chủ sở hữu trong nửa đầu năm 2023  - Ảnh 2

Trước đó, ngày 8/7/2022, EVNFinance đã phát hành lô trái phiếu EVFH2232001 kỳ hạn 10 năm, giá trị phát hành 1.725 tỷ đồng. Mục đích sử dụng trái phiếu này là nhằm phục vụ cho các hoạt động đầu tư của tổ chức phát hành, đồng thời dùng để cho vay, tái tài trợ cho vay các dự án xanh.

Nợ phải trả EVNFinance gấp gần 10 lần vốn chủ sở hữu trong nửa đầu năm 2023  - Ảnh 3

Tiếp đến 12/9/2022, Công ty phát hành lô trái phiếu EVFH224002 kỳ hạn 2 năm, giá trị phát hành 100 tỷ đồng, mục đích nhằm đa đạng hóa cơ cấu nguồn vốn huy động của tổ chức phát hành, tạo nguồn vốn trung và dài hạn để đáp ứng nhu cầu phát triển, đồng thời tăng cường năng lực tài chính, đảm bảo tuân thủ chỉ tiêu an toàn hoạt động.

Tổng giá trị trái phiếu còn dư nợ tại 30/6/2023 là 1.825 tỷ đồng.

Ở một diễn biến khác, vào ngày 10/8/2023 mới đây, EVNFinance đã có thông báo về việc mua lại trái phiếu EVFH224002 thông qua thoả thuận trực tiếp với người sở hữu trái phiếu. Khối lượng mua lại dự kiến là 100 tỷ đồng. Thời gian dự kiến tổ chức mua lại là 12/9/2023.

Tin Cùng Chuyên Mục