Texas

Top các thành phố đáng sống nhất nước Mỹ

Top các thành phố đáng sống nhất nước Mỹ

Vượt qua 124 thành phố, Austin, thủ phủ bang Texas dẫn đầu bảng xếp hạng những nơi đáng sống nhất nước Mỹ. Trong khi đó, bang Colorado lại có đến 2 thành phố góp mặt vào top 5.