Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

The Golden Group (TGG) bị UBCKNN xử phạt 92,5 triệu đồng

The Golden Group (TGG) bị UBCKNN xử phạt 92,5 triệu đồng

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 40/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần The Golden Group.