Triết lý cuộc sống

Cuộc sống tươi đẹp!

Cuộc sống tươi đẹp!

Có lẽ ai trong cuộc đời, tới một ngày, một giai đoạn nào đó đều lần lượt trải qua những tháng ngày tuyệt vọng! Những bế tắc, khủng hoảng, đổ vỡ… sẽ dồn dập nối liền nhau. Nhưng mọi điều chỉ có thể được giải mã khi bạn đối diện với chính nó… Rồi bằng một cách nào đó, tất cả sẽ qua tựa như chưa từng ...
Xem chuyện đời như gió thoảng, mây trôi, cái gì đáng kết thúc thì hãy kết thúc đi!

Xem chuyện đời như gió thoảng, mây trôi, cái gì đáng kết thúc thì hãy kết thúc đi!

Người mà bạn gặp đều là người nên gặp. Chuyện xảy ra trong đời, đều là chuyện cần xảy ra. Không kể sự tình bắt đầu vào thời khắc nào, đó đều là thời khắc đúng đắn. Chuyện đã kết thúc, chính là nên đến lúc kết thúc rồi. Chúng ta chỉ cần bình thản đối diện, tự nhiên như gió thoảng mây trôi.