Văn bản pháp luật

Cần đảm bảo tiến độ xây dựng các văn bản quy định chi tiết

Cần đảm bảo tiến độ xây dựng các văn bản quy định chi tiết

Ngày 27/2, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã chủ trì cuộc họp đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ về tiến độ xây dựng văn bản quy định chi tiết và góp ý Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục, phân công các cơ quan chủ trì soạn thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật, ...
Các chính sách pháp luật mới có hiệu lực từ đầu tháng 1/11/2021

Các chính sách pháp luật mới có hiệu lực từ đầu tháng 1/11/2021

Cách xác định chi phí tư vấn bảo trì công trình xây dựng, tăng cường quyền lợi cho giảng viên hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, quy định nguyên tắc bổ nhiệm, xếp lương chức danh nghề nghiệp khúc xạ nhãn khoa...là những chính sách pháp luật mới có hiệu lực từ ngày mai, 1/11/2021