Vay vốn kinh doanh

Nhu cầu vay vốn đang rất thấp

Nhu cầu vay vốn đang rất thấp

Dưới tác động của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cả khách hàng cá nhân chưa tìm được kênh đầu tư, cũng như chưa mạnh dạn mở rộng sản xuất, kinh doanh.