Vi phạm hành chính

Từ 1/1/2024: Trưởng phòng nghiệp vụ Công an nhân dân được xử phạt vi phạm hành chính

Từ 1/1/2024: Trưởng phòng nghiệp vụ Công an nhân dân được xử phạt vi phạm hành chính

Bộ Công an ban hành Thông tư số 65/2023/TT-BCA quy định về Trưởng phòng nghiệp vụ của Công an nhân dân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình. Thông ...