Vi phạm không công bố thông tin, Công ty Samland (SLD) bị xử phạt 92,5 triệu đồng

Linh Anh

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2022 và Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2022. 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Địa ốc Sacom (Samland - mã ck: SLD) do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. 

Cụ thể, Công ty đã không công bố thông tin định kỳ cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022 và Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022.

Ngoài ra, Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2022 và Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2022. 

Với các lỗi vi phạm trên, Công ty Samland bị phạt 92,5 triệu đồng.

Về kết quả kinh doanh, quý IV/2023, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 12 triệu đồng, giảm tới 99,5% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Vi phạm không công bố thông tin, Công ty Samland (SLD) bị xử phạt 92,5 triệu đồng - Ảnh 1
Vi phạm không công bố thông tin, Công ty Samland (SLD) bị xử phạt 92,5 triệu đồng - Ảnh 2

Giá vốn hàng bán âm 29,1 triệu đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 2,6 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính giảm 74,4%, về mức 667,4 triệu đồng. 

Chi phí tài chính ghi nhận khoản âm 6,5 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 24,8 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 29,2% so với cùng kỳ.

Kết quả là, lợi nhuận sau thuế đạt 3,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 20,4 tỷ đồng. 

Lũy kế cả năm 2023, công ty Samland ghi nhận doanh thu đạt 3,8 tỷ đồng, giảm 52,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế tiếp tục âm 15,6 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 61,7 tỷ đồng.

Công ty Samland đã trải qua hai năm lợi nhuận âm liên tiếp, với việc tiếp tục lỗ trong năm 2023, tính tới 31/12/2023, tổng lỗ luỹ kế lên tới hơn 48 tỷ đồng, bằng 6,1% vốn điều lệ.

Tin Cùng Chuyên Mục