Tân Tạo (ITA) xin tạm hoãn công bố BCTC do chưa sắp xếp được kiểm toán viên

Lê Nam

Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA – HOSE) vừa có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) về việc xin tạm hoãn công bố Báo cáo tài chính kiểm toán 2023 và Báo cáo thường niên 2023, với nguyên nhân liên quan đến kiểm toán viên.

Tân Tạo (ITA) xin tạm hoãn công bố BCTC do chưa sắp xếp được kiểm toán viên

Tại công văn, ITA đề nghị UBCKNN và HOSE cần yêu cầu cán bộ, nhân viên của mình ngừng ngay hành động gây hành động áp lực đến các kiểm toán viên và cần thể hiện sự khách quan, hỗ trợ doanh nghiệp theo đúng chức năng nhiệm vụ.

Giải trình trong công văn, ITA cho biết, ngày 5/5/2023, Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán về soát xét báo cáo tài chính kiểm toán 2023 với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (Công ty kiểm toán AASCS).

Nhưng vào ngày 29/12/2023, AASCS đã gửi thông báo không thực hiệm nội dung kiểm toán cho ITA do không thu xếp được nhân sự và thiếu thời gian, đồng thời thanh lý hợp đồng kiểm toán đã ký vào ngày 5/5/2023.

Theo ITA, Công ty kiểm toán AASCS ngừng kiểm toán bởi hai kiểm toán viên là ông Phùng Văn Thắng và Tạ Quang Long dù đã thực hiện kiểm toán cho ITA báo cáo tài chính năm 2022 và bán niên soát xét năm 2023 đã bị UBCKNN tước giấy phép hành nghề trong 02 năm.

ITA cho rằng, đây là trường hợp bất khả kháng để xin tạm hoãn công bố các báo cáo nêu trên theo Thông tư 96/2020 của Bộ Tài chính và cho biết, dù đã liên hệ với 30 công ty kiểm toán được chấp thuận trên thị trường, nhưng các công ty này đều lo sợ khi các công ty kiểm toán cho ITA đều bị UBCKNN và HOSE cố tình gây khó khăn và tước giấy phép hành nghề như hai cá nhân nêu trên và cho biết thêm là trước đó, kiểm toán viên cho ITA tại Ernst & Young Việt Nam cũng bị tước giấy phép.

Tin Cùng Chuyên Mục