Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị Đầu tư Hải Phát (HPX) thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2022 đúng hạn theo quy định

Túc Mạch

UBCKNN cho biết lý do đề nghị gia hạn BCTC của HPX nêu không thuộc trường hợp bất khả kháng theo quy định của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có văn bản phản hồi CTCP Đầu tư Hải Phát ( Hải Phát Invest, mã CK: HPX) về việc gia hạn thời gian công bố BCTC kiểm toán năm 2022, đề nghị thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2022 đúng hạn theo quy định.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị Đầu tư Hải Phát (HPX) thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2022 đúng hạn theo quy định - Ảnh 1

UBCKNN cho biết lý do đề nghị gia hạn BCTC của HPX nêu không thuộc trường hợp bất khả kháng theo quy định của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Trước đó, ngày 30/03/2023, HPX đã có văn bản gửi UBCKNN về việc xin tạm hoãn công bố BCTC năm 2022 đã kiểm toán.

HPX cho biết từ cuối năm 2022, do ảnh hưởng từ hậu quả của dịch COVID-19 kéo dài và tác động từ chính sách, quy định pháp luật nói chung thị trường bất động sản bước vào giai đoạn suy thoái, mất thanh khoản. Cũng như các doanh nghiệp bất động sản trên cả nước, Công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính, không tiếp cận được các nguồn vốn tín dụng, phát hành trái phiếu không thực hiện được, cơ cấu cổ đông và nhân sự cấp cao có nhiều thay đổi. Trong bối cảnh đó, HPX buộc phải có những thay đổi để thích nghi với điều kiện thực tế và cần thêm thời gian để hoàn thành kiểm toán BCTC 2022.

Ngày 06/01/2023, HĐQT HPX cũng đã triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường để xin ý kiến cổ đông thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC 2022. Tuy nhiên, cuộc họp bất thường ngày 04/03/2023 đã không đủ điều kiện tiến hành. Do đó, việc kiểm toán BCTC 2022 bị kéo dài so với dự kiến.

Mới đây nhất, HPX cũng đã nhận được văn bản của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) nhắc nhở thực hiện các quy định về quản trị công ty năm 2022.

Theo đó, HoSE yêu cầu Công ty giải trình lý do và phương án khắc phục liên quan đến việc chưa thực hiện trả cổ tức năm 2021 trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên.

HPX cho biết ngày 09/04/2022, tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, ĐHĐCĐ đã ban hành Nghị quyết thông qua nội dung chia cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 5%, tương đương 500 đồng/cp. Theo đó, thời hạn cuối cùng Công ty phải chia cổ tức 2021 cho cổ đông là trong tháng 10/2022.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa thực hiện trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 là do nửa cuối năm 2022 là thời điểm vô cùng khó khăn đối với doanh nghiệp bất động sản nói chung và Hải Phát nói riêng do thị trường bất động sản suy thoái, mất thanh khoản, việc tiếp cận các nguồn vốn từ tổ chức tín dụng, phát hành trái phiếu không thực hiện được.

Làn sóng bán giải chấp cổ phiếu bất động sản cầm cố cho các khoản vay margin của các công ty chứng khoán liên tục diễn ra để thu hồi nợ trước hạn.

Bên cạnh đó, do tác động của ngoại cảnh, từ tháng 10/2022 đến hiện tại, áp lực trả nợ các khoản vay, trái phiếu đến hạn của Công ty lớn. Dòng tiền đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty âm.

Tại báo cáo tài chính bán niên 2022 soát xét cho giai đoạn tài chính 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2022 ghi nhận dòng tiền âm hơn 357 tỷ đồng. Tại báo cáo tài chính riêng kết thúc ngày 30/09/2022 ghi nhận dòng tiền âm hơn 572 tỷ đồng. Tại báo cáo tài chính riêng kết thúc ngày 31/12/2022 ghi nhận dòng tiền âm hơn 478 tỷ đồng.

Với hơn 304 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính HPX sẽ phải chi khoảng 152 tỷ dồng để trả cổ tức năm 2021.

HPX cho biết hiện tại Công ty chưa cân đối, bố trí được dòng tiền để thực hiện chi trả cổ tức, không đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn sau khi trả cổ tức cho cổ đông. Do vậy, Công ty không thể thực hiện việc trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

Để khắc phục vấn đề trên, trong thời gian qua, Công ty đang tiến hành tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại các khoản nợ, gia hạn nợ đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ chung sức từ cổ đông nhằm giúp Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn bằng việc HPX sẽ xin ý kiến cổ đông tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 về việc không thực hiện trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 5% đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 phê duyệt.

Năm 2022, lợi nhuận sau thuế của HPX giảm 51%, lùi về 142 tỷ đồng. Doanh thu thuần của HPX đạt 1.634 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.

Năm 2022, HPX đề ra mục tiêu đạt 2.700 tỷ đồng doanh thu và 450 tỷ đồng lợi nhuận, với kết quả này, công ty chỉ thực hiện được gần 61% mục tiêu doanh thu và chỉ hơn 31% mục tiêu lợi nhuận.

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của HPX là 9.293 tỷ đồng, giảm 3% so với hồi đầu năm. Lượng tiền mặt của công ty giảm 83%, còn 167 tỷ đồng.

Ngược lại, các khoản phải thu dài hạn như khoản phải thu theo các hợp đồng hợp tác đầu tư của Công ty tăng gấp 2,4 lần đầu năm, lên 1.346 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của công ty tại thời điểm cuối năm giảm 7%, còn 5.640 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay giảm 29%, còn 3.318 tỷ đồng. Các khoản vay tại thời điểm này của HPX chủ yếu là vay nợ thuê tài chính dài hạn. 

Tin Cùng Chuyên Mục