Techcombank (TCB) báo lãi trước thuế 6.800 tỷ đồng trong quý I/2022

Quỳnh Chi

Tổng tài sản Techcombank đạt 615,3 nghìn tỷ đồng, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương (Techcombank - mã CK: TCB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2022. Trong đó, lợi nhuận trước thuế quý đầu năm 2022 đạt 6,8 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 23,0% so với cùng kỳ năm trước). 

Techcombank (TCB) báo lãi trước thuế 6.800 tỷ đồng trong quý I/2022 - Ảnh 1

Trong đó, tổng thu nhập hoạt động quý I/2022 tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước, lên 10,1 nghìn tỷ đồng, dẫn dắt bởi sự tăng trưởng ở cả thu nhập lãi và thu nhập ngoài lãi. Trong đó, thu nhập từ lãi đạt 8,1 nghìn tỷ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm trước, nhờ danh mục tín dụng được mở rộng và biên lãi thuần (NIM) ổn định.

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 24,1%, đạt 2,0 nghìn tỷ đồng, với sự đóng góp của thu phí từ dịch vụ ngân hàng đầu tư (IB) và thu từ thư tín dụng (LC), tiền & các khoản thanh toán tăng lần lượt 35,3% và 55,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thu phí từ dịch vụ ngân hàng đầu tư (IB) đạt 1,1 nghìn tỷ nhờ phí từ hoạt động tư vấn phát hành trái phiếu tăng 132,5% và phí từ các dịch vụ IB khác tăng 41,0%. Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (Techcom Securities) tiếp tục cung cấp nhiều sản phẩm, dịch vụ mới để phục vụ với tập khách hàng tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Tổng tiền gửi tại ngày 31/03/2022 là 328.900 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nguồn huy động vốn khác tiếp tục được khai thác mạnh mẽ. Khoản vay hợp vốn tăng gần 3 lần, đạt 34.300 tỷ đồng và giấy tờ có giá đạt 32.700 tỷ đồng, tăng 25,7% so với quý I/2021.

Số dư CASA đạt 165.700 tỷ đồng, duy trì tỷ lệ CASA cao ở mức 50,4% tại thời điểm 31/3/2022, không thay đổi so với quý IV/2021. CASA của khách hàng cá nhân đóng góp 107.800 tỷ đồng, tăng 24,8%. Đồng thời, những nỗ lực mở rộng cung cấp các gói sản phẩm cũng giúp tăng CASA của khách hàng doanh nghiệp lên 42,2%. Tiền gửi có kỳ hạn đạt 163.200 tỷ đồng, tăng 1,8% so với cuối quý I/2021.

Tỷ lệ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR4) đạt 71,9%. Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung-dài hạn ở mức 32,2% tại cuối quý I/2022, thấp hơn so với mức quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II đạt 15,1% cuối quý I/2022, cao hơn so với yêu cầu tối thiểu 8,0% của trụ cột I, Basel II và nhích nhẹ so với cuối năm 2021.

Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 30,7% với chi phí hoạt động tăng 21,3% so với cùng kỳ. Ngân hàng cho biết, chi phí hoạt động tăng chủ yếu do các khoản đầu tư vào công nghệ và hội sở mới (D’Capitale) để mở rộng kinh doanh, làm gia tăng chi phí khấu hao. Chi phí tư vấn (trong chi phí khác) tăng để hỗ trợ cho việc ra các quyết định chiến lược của ngân hàng.

Chi phí dự phòng giảm đáng kể, giảm 74,3% so với cùng kỳ năm trước, do nhiều khách hàng tiếp tục phục hồi khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát, dẫn đến việc trích lập dự phòng thấp hơn, hoặc một số khoản trích lập dự phòng trước đây được hoàn nhập.

Tin Cùng Chuyên Mục